info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:45
kontakt
DAMFINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154,00 146,00
-5,2%
143,00
-2,1%
142,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62,00 14,00
-77,4%
3,00
-78,6%
14,00
366,7%
Zysk (strata) brutto 63,00 14,00
-77,8%
3,00
-78,6%
14,00
366,7%
Zysk (strata) netto 71,00 -4,00
---
14,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 155,00 11 440,00
2,6%
11 440,00
0,0%
11 451,00
0,1%
Kapitał własny 11 116,00 11 112,00
-0,0%
11 125,00
0,1%
11 123,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,38 13,37
-0,0%
13,39
0,1%
13,39
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,00
---
0,02
---
-0,00
---