info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:30
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 600,00 577,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 143,00 -870,00
---
Zysk (strata) brutto 7 493,00 -1 961,00
---
Zysk (strata) netto 8 037,00 -3 246,00
---
Amortyzacja 38,00 5,00
-86,8%
Aktywa 775 363,00 751 488,00
-3,1%
Kapitał własny 274 982,00 271 736,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,35 28,01
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 -0,34
---