info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 13:56
kontakt
XTB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 128 749,00 125 081,00
-2,8%
171 795,00
37,3%
40 600,00
-76,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79 278,00 54 007,00
-31,9%
97 244,00
80,1%
-22 272,00
---
Zysk (strata) brutto 78 683,00 54 555,00
-30,7%
105 712,00
93,8%
-31 107,00
---
Zysk (strata) netto 67 848,00 37 697,00
-44,4%
87 018,00
130,8%
-25 057,00
---
Amortyzacja 1 654,00 1 928,00
16,6%
1 754,00
-9,0%
1 940,00
10,6%
Aktywa 1 841 475,00 2 155 631,00
17,1%
2 668 022,00
23,8%
2 560 270,00
-4,0%
Kapitał własny 850 599,00 888 983,00
4,5%
974 875,00
9,7%
739 237,00
-24,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,25 7,57
4,5%
8,30
9,7%
6,30
-24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,32
-44,5%
0,74
130,8%
-0,21
---