info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 22:15
kontakt
XTB
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 125 294,00 197 857,00
57,9%
88 769,00
-55,1%
518 079,00
483,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 706,00 115 144,00
118,5%
5 193,00
-95,5%
379 908,00
7 215,8%
Zysk (strata) brutto 36 799,00 122 007,00
231,5%
7 113,00
-94,2%
362 216,00
4 992,3%
Zysk (strata) netto 29 358,00 100 402,00
242,0%
5 156,00
-94,9%
293 459,00
5 591,6%
Amortyzacja 3 021,00 2 254,00
-25,4%
3 238,00
43,7%
3 815,00
17,8%
Aktywa 862 908,00 979 385,00
13,5%
1 027 568,00
4,9%
1 776 845,00
72,9%
Kapitał własny 340 965,00 499 290,00
46,4%
437 852,00
-12,3%
778 045,00
77,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 4,25
46,4%
3,73
-12,3%
6,63
77,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,86
242,0%
0,04
-94,9%
2,50
5 581,8%