info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 07:29
kontakt
XTB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 043,00 79 577,00
44,6%
296 123,00
272,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 166,00 41 051,00
114,2%
234 460,00
471,1%
Zysk (strata) brutto 23 420,00 37 734,00
61,1%
242 410,00
542,4%
Zysk (strata) netto 17 935,00 33 976,00
89,4%
196 334,00
477,9%
Amortyzacja 1 511,00 1 408,00
-6,8%
1 559,00
10,7%
Aktywa 1 052 584,00 1 083 889,00
3,0%
1 444 513,00
33,3%
Kapitał własny 463 671,00 497 267,00
7,2%
694 704,00
39,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,95 4,24
7,2%
5,92
39,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,29
88,9%
1,67
478,9%