info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 22:35
kontakt
VEE
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 194,00 506,00
160,8%
385,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 116,00 -545,00
---
-716,00
---
Zysk (strata) brutto -3 125,00 -560,00
---
-741,00
---
Zysk (strata) netto 137,00 -280,00
---
-702,00
---
Amortyzacja 203,00 344,00
69,5%
343,00
-0,3%
Aktywa 34 992,00 35 111,00
0,3%
34 347,00
-2,2%
Kapitał własny 28 956,00 28 676,00
-1,0%
27 974,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,77 21,56
-1,0%
21,03
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,21
---
-0,53
---