info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:11
kontakt
VEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 385,00 253,00
-34,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -314,00 -339,00
---
-583,00
---
Zysk (strata) brutto -329,00 -366,00
---
-588,00
---
Zysk (strata) netto -50,00 -327,00
---
957,00
---
Amortyzacja 344,00 343,00
-0,3%
343,00
0,0%
Aktywa 35 958,00 33 846,00
-5,9%
35 015,00
3,5%
Kapitał własny 29 657,00 29 330,00
-1,1%
30 287,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,30 22,05
-1,1%
22,77
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,25
---
0,72
---