info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 07:06
kontakt
VEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 719,00 385,00
-46,5%
253,00
-34,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 582,00 -314,00
---
-339,00
---
-583,00
---
Zysk (strata) brutto -2 591,00 -329,00
---
-366,00
---
-588,00
---
Zysk (strata) netto 671,00 -50,00
---
-327,00
---
957,00
---
Amortyzacja 203,00 344,00
69,5%
343,00
-0,3%
343,00
0,0%
Aktywa 35 784,00 35 958,00
0,5%
33 846,00
-5,9%
35 015,00
3,5%
Kapitał własny 29 707,00 29 657,00
-0,2%
29 330,00
-1,1%
30 287,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,34 22,30
-0,2%
22,05
-1,1%
22,77
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,04
---
-0,25
---
0,72
---