info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 16:46
kontakt
IALBGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 513,00 383,00
-25,3%
342,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -149,00 -140,00
---
26,00
---
Zysk (strata) brutto -148,00 -7 004,00
---
26,00
---
Zysk (strata) netto -148,00 -7 004,00
---
26,00
---
Amortyzacja 0,00 80,00
---
0,00
---
Aktywa 777,00 653,00
-16,0%
712,00
9,0%
Kapitał własny -270 360,00 -270 501,00
---
-270 475,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,24 -23,25
---
-23,25
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,60
---
0,00
---