info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 08:28
kontakt
IALBGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 342,00 509,00
48,8%
416,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 -38,00
---
-145,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 -39,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 -39,00
---
-146,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 712,00 865,00
21,5%
754,00
-12,8%
Kapitał własny -270 475,00 -270 514,00
---
-270 660,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,25 -23,25
---
-23,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---