info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:05
kontakt
IALBGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -105,00 28,00
---
Zysk (strata) brutto -106,00 -9 520,00
---
Zysk (strata) netto -106,00 -9 520,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 948,00 1 030,00
8,6%
Kapitał własny -263 956,00 -273 476,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -22,69 -23,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,82
---