info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 20:38
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 527,00 2 557,00
-27,5%
1 840,00
-28,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 918,00 306,00
-66,7%
366,00
19,6%
Zysk (strata) brutto 788,00 184,00
-76,6%
257,00
39,7%
Zysk (strata) netto 788,00 184,00
-76,6%
257,00
39,7%
Amortyzacja 480,00 481,00
0,2%
480,00
-0,2%
Aktywa 21 425,00 20 652,00
-3,6%
21 129,00
2,3%
Kapitał własny -2 695,00 -2 513,00
---
-2 194,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,32
---
-0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,02
-77,0%
0,03
43,5%