info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 04:04
kontakt
AERFINANC
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 765,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 377,00
Zysk (strata) brutto -199,00
Zysk (strata) netto -199,00
Amortyzacja -42,00
Aktywa 13 550,00
Kapitał własny -3 598,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,19
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01