info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 12:56
kontakt
AERFINANC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 951,00
---
1 951,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 138,00 -45,00
---
-36,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) brutto 133,00 -47,00
---
-24,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) netto 133,00 -47,00
---
-24,00
---
-24,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 046,00 4 113,00
35,0%
13 854,00
236,8%
13 854,00
0,0%
Kapitał własny 2 595,00 2 548,00
-1,8%
2 523,00
-1,0%
2 523,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-2,1%
0,14
-0,7%
0,14
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---