info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 21:20
kontakt
UNIFIED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 236,00 195,00
-17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 426,00 -660,00
---
Zysk (strata) brutto -1 805,00 -669,00
---
Zysk (strata) netto -1 805,00 -741,00
---
Amortyzacja 0,00 278,00
---
Aktywa 27 759,00 27 997,00
0,9%
Kapitał własny -11 104,00 -3 968,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,28 -0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,08
---