info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 23:14
kontakt
PLANETINN
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 787,00 496,00
-86,9%
10,00
-98,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 -37,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto 151,00 -37,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) netto 151,00 -37,00
---
-40,00
---
Amortyzacja 163,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 449,00 6 594,00
2,2%
6 090,00
-7,6%
Kapitał własny 1 521,00 1 484,00
-2,4%
1 264,00
-14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,26
-2,2%
0,22
-14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
-0,01
---