info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 22:22
kontakt
PLANETINN
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 471,00 10,00
-97,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 -9,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -9,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 -9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 577,00 6 567,00
-0,2%
Kapitał własny 1 479,00 1 295,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,23
-12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---