info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 13:17
kontakt
PLANETINN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00
Zysk (strata) brutto -51,00
Zysk (strata) netto -51,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 090,00
Kapitał własny 1 213,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01