info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 02:56
kontakt
PLANETINN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -51,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -51,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 090,00 6 090,00
0,0%
Kapitał własny 1 264,00 1 213,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,21
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---