info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:51
kontakt
MEDCAMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -1 638,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto 2 772,00 5 926,00
113,8%
-6 178,00
---
Zysk (strata) netto 2 772,00 3 423,00
23,5%
-4 965,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 286,00 29 113,00
25,0%
22 883,00
-21,4%
Kapitał własny 20 978,00 24 400,00
16,3%
19 436,00
-20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,93
16,3%
0,74
-20,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
23,6%
-0,19
---