info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 23:47
kontakt
LPP
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302019-06-302020-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 630 088,00 4 041 822,00
11,3%
4 041 822,00
0,0%
3 307 944,00
-18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 194 023,00 252 311,00
30,0%
252 311,00
0,0%
-228 221,00
---
Zysk (strata) brutto 193 093,00 224 921,00
16,5%
224 921,00
0,0%
-353 025,00
---
Zysk (strata) netto 101 360,00 90 888,00
-10,3%
90 888,00
0,0%
-392 629,00
---
Amortyzacja 170 098,00 474 753,00
179,1%
474 753,00
0,0%
553 931,00
16,7%
Aktywa 4 759 468,00 8 590 744,00
80,5%
8 590 744,00
0,0%
9 408 014,00
9,5%
Kapitał własny 2 504 408,00 2 878 618,00
14,9%
2 878 618,00
0,0%
2 757 857,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 361,62 1 565,07
14,9%
1 565,07
0,0%
1 499,41
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 55,11 49,42
-10,3%
49,42
0,0%
-213,47
---