info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 21:27
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-07-312020-10-312021-01-312021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 625 246,00 1 887 317,00
16,1%
1 422 793,00
-24,6%
1 793 144,00
26,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98 332,00 57 057,00
-42,0%
-82 813,00
---
-151 919,00
---
Zysk (strata) brutto 23 839,00 8 472,00
-64,5%
-180 943,00
---
-177 772,00
---
Zysk (strata) netto -39 941,00 -10 306,00
---
-199 941,00
---
-158 790,00
---
Amortyzacja 113 857,00 110 613,00
-2,8%
108 770,00
-1,7%
100 784,00
-7,3%
Aktywa 7 257 017,00 8 026 959,00
10,6%
8 300 600,00
3,4%
8 274 185,00
-0,3%
Kapitał własny 3 195 231,00 3 184 927,00
-0,3%
3 097 356,00
-2,7%
2 938 566,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 737,21 1 731,61
-0,3%
1 684,00
-2,7%
1 597,66
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -21,72 -5,60
---
-108,70
---
-86,33
---