info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 07:08
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-01-312020-01-312020-04-302020-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 012 885,00
---
1 012 885,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
-107 528,00
---
-107 528,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
-192 759,00
---
-192 759,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
-159 809,00
---
-159 809,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
113 464,00
---
113 464,00
0,0%
Aktywa 7 255 842,00 7 255 842,00
0,0%
7 715 179,00
6,3%
7 715 179,00
0,0%
Kapitał własny 3 393 887,00 3 393 887,00
0,0%
3 235 172,00
-4,7%
3 235 172,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 845,22 1 845,22
0,0%
1 758,92
-4,7%
1 758,92
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-86,89
---
-86,89
---