info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 00:43
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-07-312020-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 625 246,00 1 887 317,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98 332,00 57 057,00
-42,0%
Zysk (strata) brutto 23 839,00 8 472,00
-64,5%
Zysk (strata) netto -39 941,00 -10 306,00
---
Amortyzacja 113 857,00 110 613,00
-2,8%
Aktywa 7 257 017,00 8 026 959,00
10,6%
Kapitał własny 3 195 231,00 3 184 927,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 737,21 1 731,61
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -21,72 -5,60
---