info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 01:01
kontakt
MEDAPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 73,00
1 725,0%
3 051,00
4 079,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 587,00 -390,00
---
1 586,00
---
Zysk (strata) brutto 577,00 -402,00
---
1 585,00
---
Zysk (strata) netto 577,00 -402,00
---
1 585,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 498,00 15 394,00
6,2%
19 828,00
28,8%
Kapitał własny 4 934,00 4 388,00
-11,1%
16 781,00
282,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-11,1%
0,07
121,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---