info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:36
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 530,00 16 637,00
-39,6%
15 363,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 378,00 -180,00
---
1 187,00
---
Zysk (strata) brutto 4 054,00 -32,00
---
999,00
---
Zysk (strata) netto 3 282,00 -14,00
---
805,00
---
Amortyzacja 91,00 91,00
0,0%
234,00
157,1%
Aktywa 78 950,00 76 236,00
-3,4%
78 886,00
3,5%
Kapitał własny 65 376,00 65 362,00
-0,0%
66 168,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,72 3,72
-0,0%
3,77
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,00
---
0,05
---