info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:09
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 549,00 23 006,00
31,1%
12 284,00
-46,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 779,00 2 170,00
178,6%
-817,00
---
Zysk (strata) brutto 810,00 2 511,00
210,0%
-1 322,00
---
Zysk (strata) netto 643,00 2 075,00
222,7%
-1 078,00
---
Amortyzacja 225,00 219,00
-2,7%
217,00
-0,9%
Aktywa 78 180,00 77 263,00
-1,2%
74 545,00
-3,5%
Kapitał własny 66 810,00 68 885,00
3,1%
67 807,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,81 3,92
3,1%
3,86
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,12
218,9%
-0,06
---