info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 04:23
kontakt
CIASTZKRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 563,00 1 107,00
-29,2%
593,00
-46,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 236,00 -141,00
---
125,00
---
Zysk (strata) brutto 219,00 -157,00
---
111,00
---
Zysk (strata) netto 219,00 -157,00
---
111,00
---
Amortyzacja 68,00 49,00
-27,9%
-84,00
---
Aktywa 7 010,00 6 826,00
-2,6%
7 075,00
3,6%
Kapitał własny 4 470,00 4 313,00
-3,5%
4 424,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,55
-3,4%
0,56
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,02
---
0,01
---