info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:54
kontakt
CIASTZKRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 546,00 1 065,00
-31,1%
1 147,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167,00 -88,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) brutto 130,00 -98,00
---
-152,00
---
Zysk (strata) netto 130,00 -98,00
---
-152,00
---
Amortyzacja 223,00 69,00
-69,1%
117,00
69,6%
Aktywa 7 148,00 6 959,00
-2,6%
6 945,00
-0,2%
Kapitał własny 4 458,00 4 360,00
-2,2%
4 261,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,55
-2,1%
0,54
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,02
---