info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:44
kontakt
INDOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 345,00 4 345,00
0,0%
3 659,00
-15,8%
4 202,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 802,00 2 802,00
0,0%
2 039,00
-27,2%
1 227,00
-39,8%
Zysk (strata) brutto 2 253,00 2 253,00
0,0%
1 280,00
-43,2%
741,00
-42,1%
Zysk (strata) netto 1 817,00 1 817,00
0,0%
1 027,00
-43,5%
325,00
-68,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 102 559,00 102 559,00
0,0%
102 586,00
0,0%
92 107,00
-10,2%
Kapitał własny 23 334,00 23 334,00
0,0%
24 361,00
4,4%
24 686,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,27 3,27
0,0%
3,42
4,4%
3,46
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
0,0%
0,14
-43,5%
0,05
-68,1%