info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:23
kontakt
INDOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 997,00 3 346,00
-16,3%
3 525,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 205,00 640,00
-71,0%
1 804,00
181,9%
Zysk (strata) brutto 1 562,00 208,00
-86,7%
1 542,00
641,3%
Zysk (strata) netto 1 246,00 35,00
-97,2%
1 238,00
3 437,1%
Amortyzacja 64,00 64,00
0,0%
144,00
125,0%
Aktywa 93 534,00 83 968,00
-10,2%
83 549,00
-0,5%
Kapitał własny 26 923,00 26 956,00
0,1%
28 240,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,78 3,78
0,1%
3,96
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,00
-97,1%
0,17
3 380,0%