info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 23:10
kontakt
MEDGALIC
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 182,00 3 643,00
-29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -258,00 -1 568,00
---
Zysk (strata) brutto -373,00 -1 657,00
---
Zysk (strata) netto -385,00 -1 657,00
---
Amortyzacja 159,00 139,00
-12,6%
Aktywa 3 429,00 2 580,00
-24,8%
Kapitał własny 573,00 -1 084,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---