info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 22:10
kontakt
MEDGALIC
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 323,00 5 032,00
-20,4%
3 076,00
-38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -418,00 -181,00
---
-1 499,00
---
Zysk (strata) brutto -520,00 -299,00
---
-1 577,00
---
Zysk (strata) netto -508,00 -311,00
---
-1 577,00
---
Amortyzacja 135,00 155,00
14,8%
135,00
-12,9%
Aktywa 4 125,00 3 422,00
-17,0%
2 605,00
-23,9%
Kapitał własny 1 066,00 755,00
-29,2%
-822,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-29,2%
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-0,11
---