info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 13:47
kontakt
MEDGALIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 800,00 219,00
-87,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -339,00 -105,00
---
Zysk (strata) brutto -393,00 -111,00
---
Zysk (strata) netto -393,00 -111,00
---
Amortyzacja 83,00 33,00
-60,2%
Aktywa 3 372,00 2 675,00
-20,7%
Kapitał własny 363,00 -933,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---