info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 10:46
kontakt
MEDGALIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 458,00 176,00
-61,6%
44,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00 -175,00
---
70,00
---
Zysk (strata) brutto -160,00 -180,00
---
69,00
---
Zysk (strata) netto -160,00 -180,00
---
69,00
---
Amortyzacja 25,00 24,00
-4,0%
8,00
-66,7%
Aktywa 2 605,00 2 744,00
5,3%
2 675,00
-2,5%
Kapitał własny -822,00 -1 002,00
---
-933,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,07
---
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---