info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 20:13
kontakt
MEDGALIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 176,00 44,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -175,00 70,00
---
Zysk (strata) brutto -180,00 69,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 69,00
---
Amortyzacja 24,00 8,00
-66,7%
Aktywa 2 744,00 2 675,00
-2,5%
Kapitał własny -1 002,00 -933,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---