info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:21
kontakt
MEDGALIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 458,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00
Zysk (strata) brutto -160,00
Zysk (strata) netto -160,00
Amortyzacja 25,00
Aktywa 2 605,00
Kapitał własny -822,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01