info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:14
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97 719,00 84 251,00
-13,8%
129 106,00
53,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 977,00 4 722,00
-21,0%
5 687,00
20,4%
Zysk (strata) brutto 4 980,00 1 674,00
-66,4%
3 879,00
131,7%
Zysk (strata) netto 4 329,00 690,00
-84,1%
3 100,00
349,3%
Amortyzacja 5 020,00 7 512,00
49,6%
6 315,00
-15,9%
Aktywa 298 051,00 347 462,00
16,6%
369 582,00
6,4%
Kapitał własny 124 512,00 131 741,00
5,8%
134 849,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,39 18,48
6,2%
18,92
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,10
-84,0%
0,44
348,5%