info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 02:54
kontakt
AUXILIA
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 146,00 9 624,00
5,2%
8 712,00
-9,5%
10 990,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 346,00 517,00
-78,0%
-1 664,00
---
2 073,00
---
Zysk (strata) brutto 2 198,00 304,00
-86,2%
-1 990,00
---
1 715,00
---
Zysk (strata) netto 1 599,00 -70,00
---
-2 132,00
---
1 334,00
---
Amortyzacja 376,00 397,00
5,6%
380,00
-4,3%
259,00
-31,8%
Aktywa 25 389,00 31 254,00
23,1%
29 028,00
-7,1%
34 163,00
17,7%
Kapitał własny 4 699,00 4 629,00
-1,5%
2 503,00
-45,9%
3 927,00
56,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,02
-1,4%
0,55
-45,9%
0,87
56,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 -0,02
---
-0,47
---
0,30
---