info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:09
kontakt
AUXILIA
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-302019-12-312019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 786,00 3 435,00
23,3%
3 916,00
14,0%
4 830,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 943,00 328,00
-65,2%
1 281,00
290,5%
2 879,00
124,7%
Zysk (strata) brutto 885,00 273,00
-69,2%
1 225,00
348,7%
2 826,00
130,7%
Zysk (strata) netto 683,00 287,00
-58,0%
903,00
214,6%
2 265,00
150,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 984,00 44 660,00
9,0%
45 118,00
1,0%
40 565,00
-10,1%
Kapitał własny 7 177,00 7 186,00
0,1%
8 078,00
12,4%
9 448,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,59
0,1%
1,59
0,0%
2,09
31,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,06
-58,3%
0,06
0,0%
0,50
693,7%