info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:11
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 077,00 2 300,00
10,7%
3 283,00
42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 308,00 459,00
49,0%
733,00
59,7%
Zysk (strata) brutto 843,00 452,00
-46,4%
725,00
60,4%
Zysk (strata) netto 742,00 314,00
-57,7%
765,00
143,6%
Amortyzacja 59,00 51,00
-13,6%
51,00
0,0%
Aktywa 40 440,00 42 307,00
4,6%
46 504,00
9,9%
Kapitał własny 7 440,00 7 754,00
4,2%
8 519,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,71
4,2%
1,88
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,07
-57,9%
0,17
144,9%