info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 08:06
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 815,00 2 725,00
-28,6%
3 371,00
23,7%
4 819,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 535,00 901,00
-41,3%
-1 053,00
---
2 167,00
---
Zysk (strata) brutto 1 459,00 856,00
-41,3%
-1 099,00
---
2 131,00
---
Zysk (strata) netto 1 126,00 660,00
-41,4%
-1 039,00
---
1 580,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 759,00 40 092,00
15,3%
44 544,00
11,1%
40 076,00
-10,0%
Kapitał własny 6 025,00 6 729,00
11,7%
5 118,00
-23,9%
6 832,00
33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,49
11,7%
1,13
-24,0%
1,51
33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,15
-41,4%
-0,23
---
0,35
---