info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:43
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 000,00 14 000,00
40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 901,00 13 661,00
38,0%
Zysk (strata) brutto 6 360,00 20 031,00
215,0%
Zysk (strata) netto 5 145,00 16 219,00
215,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 174 607,00 177 673,00
1,8%
Kapitał własny 154 493,00 170 712,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,81 9,73
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,92
215,4%