info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.27, godz. 12:06
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 000,00 6 000,00
-57,1%
4 000,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 661,00 7 461,00
-45,4%
3 641,00
-51,2%
Zysk (strata) brutto 20 031,00 1 968,00
-90,2%
3 769,00
91,5%
Zysk (strata) netto 16 219,00 1 589,00
-90,2%
3 047,00
91,8%
Amortyzacja 0,00 89,00
---
22,00
-75,3%
Aktywa 177 673,00 179 928,00
1,3%
182 878,00
1,6%
Kapitał własny 170 712,00 172 301,00
0,9%
175 348,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,73 9,82
0,9%
10,00
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,09
-90,2%
0,17
91,2%