info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 05:39
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 071,00 1 071,00
0,0%
1 071,00
0,0%
1 097,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -314,00 -314,00
---
-314,00
---
-97,00
---
Zysk (strata) brutto -187,00 -187,00
---
-187,00
---
8 212,00
---
Zysk (strata) netto -258,00 -258,00
---
-258,00
---
8 230,00
---
Amortyzacja 138,00 138,00
0,0%
138,00
0,0%
138,00
0,0%
Aktywa 150 489,00 150 489,00
0,0%
150 489,00
0,0%
157 237,00
4,5%
Kapitał własny 138 047,00 138 047,00
0,0%
138 047,00
0,0%
146 277,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,28 17,28
0,0%
17,28
0,0%
18,31
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
1,03
---