info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 02:20
kontakt
SANWIL
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 109,00 48,00
-98,5%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 -609,00
---
-739,00
---
-393,00
---
Zysk (strata) brutto 1 715,00 81,00
-95,3%
-263,00
---
1 812,00
---
Zysk (strata) netto 1 797,00 22,00
-98,8%
-349,00
---
1 758,00
---
Amortyzacja 5,00 8,00
60,0%
4,00
-50,0%
40,00
900,0%
Aktywa 46 100,00 46 029,00
-0,2%
45 757,00
-0,6%
45 201,00
-1,2%
Kapitał własny 43 715,00 43 558,00
-0,4%
43 225,00
-0,8%
42 594,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,62 2,61
-0,3%
2,59
-0,8%
2,66
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,00
-99,1%
-0,02
---
0,11
---