info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 05:58
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 -290,00
---
-275,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 156,00
4,0%
588,00
276,9%
Zysk (strata) netto 156,00 -86,00
---
588,00
---
Amortyzacja 20,00 11,00
-45,0%
18,00
63,6%
Aktywa 45 352,00 46 336,00
2,2%
46 961,00
1,3%
Kapitał własny 42 750,00 42 664,00
-0,2%
43 252,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,67
-0,2%
2,70
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,04
---