info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 14:35
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -280,00 -201,00
---
Zysk (strata) brutto -667,00 -1 232,00
---
Zysk (strata) netto -640,00 -1 096,00
---
Amortyzacja 6,00 69,00
1 050,0%
Aktywa 45 095,00 43 383,00
-3,8%
Kapitał własny 42 585,00 40 836,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,55 2,44
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,07
---