info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:57
kontakt
METROPOLIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 45,00
7,1%
52,00
15,6%
58,00
11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -52,00
---
-34,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto 54,00 1,00
-98,1%
21,00
2 000,0%
12,00
-42,9%
Zysk (strata) netto 139,00 -43,00
---
5,00
---
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
3,00
---
0,00
---
Aktywa 24 787,00 24 770,00
-0,1%
24 764,00
-0,0%
24 763,00
-0,0%
Kapitał własny 24 659,00 24 616,00
-0,2%
24 620,00
0,0%
24 613,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,34
-0,2%
2,34
0,0%
2,34
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---