info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 09:37
kontakt
METROPOLIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52,00 58,00
11,5%
53,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -39,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) brutto 21,00 12,00
-42,9%
12,00
0,0%
Zysk (strata) netto 5,00 -7,00
---
9,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 24 764,00 24 763,00
-0,0%
24 715,00
-0,2%
Kapitał własny 24 620,00 24 617,00
-0,0%
24 627,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,34 2,34
0,0%
2,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---