info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.23, godz. 18:16
kontakt
PARCELTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130,00 -24,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) brutto 608,00 -32,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) netto 608,00 -32,00
---
-34,00
---
Amortyzacja 0,00 50,00
---
0,00
---
Aktywa 4 171,00 3 882,00
-6,9%
3 865,00
-0,4%
Kapitał własny 3 412,00 3 380,00
-0,9%
3 346,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,31
-0,9%
0,31
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,00
---
-0,00
---