info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:54
kontakt
SOFTBLUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 496,00 440,00
-11,3%
1 250,00
184,1%
2 901,00
132,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 138,00 -452,00
---
344,00
---
534,00
55,2%
Zysk (strata) brutto -1 134,00 -450,00
---
353,00
---
533,00
51,0%
Zysk (strata) netto -1 134,00 -450,00
---
353,00
---
533,00
51,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 162,00 18 098,00
-0,4%
17 212,00
-4,9%
17 927,00
4,2%
Kapitał własny 15 548,00 15 162,00
-2,5%
15 515,00
2,3%
16 048,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,57
-2,4%
0,58
2,3%
0,60
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,01
---
0,02
53,8%