info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 06:22
kontakt
KRVITAMIN
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 166 723,00 205 740,00
23,4%
269 271,00
30,9%
296 783,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 812,00 7 065,00
85,3%
8 145,00
15,3%
10 554,00
29,6%
Zysk (strata) brutto 1 618,00 6 629,00
309,7%
6 028,00
-9,1%
8 260,00
37,0%
Zysk (strata) netto 1 503,00 5 248,00
249,2%
5 050,00
-3,8%
7 063,00
39,9%
Amortyzacja 5 952,00 7 618,00
28,0%
8 171,00
7,3%
9 358,00
14,5%
Aktywa 122 104,00 132 848,00
8,8%
151 545,00
14,1%
172 336,00
13,7%
Kapitał własny 50 671,00 53 909,00
6,4%
56 028,00
3,9%
55 039,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,14 4,40
6,4%
4,57
3,9%
4,49
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,43
248,0%
0,41
-3,7%
0,58
39,8%