info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 10:45
kontakt
KRVITAMIN
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 97 985,00 126 832,00
29,4%
137 727,00
8,6%
263 688,00
91,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 664,00 4 695,00
0,7%
5 262,00
12,1%
67 317,00
1 179,3%
Zysk (strata) brutto 3 798,00 3 070,00
-19,2%
4 594,00
49,6%
65 696,00
1 330,0%
Zysk (strata) netto 2 747,00 2 374,00
-13,6%
3 672,00
54,7%
52 552,00
1 331,2%
Amortyzacja 3 755,00 4 018,00
7,0%
4 647,00
15,7%
5 937,00
27,8%
Aktywa 154 821,00 160 314,00
3,5%
182 908,00
14,1%
255 165,00
39,5%
Kapitał własny 53 264,00 53 834,00
1,1%
51 651,00
-4,1%
104 664,00
102,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,35 4,39
1,1%
4,22
-4,1%
8,54
102,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,19
-13,4%
0,30
54,6%
4,29
1 329,7%