info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 12:13
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 846,00 52 261,00
-16,8%
85 649,00
63,9%
96 197,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 477,00 324,00
-78,1%
5 116,00
1 479,0%
4 011,00
-21,6%
Zysk (strata) brutto 619,00 34,00
-94,5%
4 741,00
13 844,1%
2 654,00
-44,0%
Zysk (strata) netto 596,00 30,00
-95,0%
3 822,00
12 640,0%
2 143,00
-43,9%
Amortyzacja 2 045,00 2 111,00
3,2%
2 189,00
3,7%
2 327,00
6,3%
Aktywa 146 447,00 153 099,00
4,5%
176 370,00
15,2%
174 318,00
-1,2%
Kapitał własny 51 970,00 52 000,00
0,1%
47 736,00
-8,2%
49 879,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,24
0,0%
3,90
-8,2%
4,07
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-95,9%
0,31
15 500,0%
0,18
-43,9%