info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 06:50
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 96 197,00 63 071,00
-34,4%
68 989,00
9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 011,00 1 501,00
-62,6%
1 135,00
-24,4%
Zysk (strata) brutto 2 654,00 1 266,00
-52,3%
118,00
-90,7%
Zysk (strata) netto 2 143,00 1 503,00
-29,9%
80,00
-94,7%
Amortyzacja 2 327,00 2 462,00
5,8%
2 848,00
15,7%
Aktywa 174 318,00 166 378,00
-4,6%
184 953,00
11,2%
Kapitał własny 49 879,00 51 381,00
3,0%
51 462,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,07 4,19
3,0%
4,20
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,12
-29,7%
0,01
-94,3%