info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:25
kontakt
LOKUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 971,00 4 702,00
18,4%
6 678,00
42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -222,00 177,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) brutto 56 718,00 773,00
-98,6%
-1 379,00
---
Zysk (strata) netto 56 651,00 550,00
-99,0%
-1 764,00
---
Amortyzacja 466,00 456,00
-2,1%
477,00
4,6%
Aktywa 442 877,00 442 182,00
-0,2%
481 510,00
8,9%
Kapitał własny 220 562,00 221 112,00
0,2%
219 348,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,25 12,28
0,3%
12,19
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,15 0,03
-99,0%
-0,10
---