info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:23
kontakt
BORYSZEW
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 643 618,00 6 290 336,00
11,5%
6 099 564,00
-3,0%
6 259 519,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 264 581,00 335 445,00
26,8%
229 603,00
-31,6%
210 298,00
-8,4%
Zysk (strata) brutto 221 711,00 245 499,00
10,7%
203 052,00
-17,3%
-23 123,00
---
Zysk (strata) netto 134 575,00 173 005,00
28,6%
71 350,00
-58,8%
-87 977,00
---
Amortyzacja 127 601,00 133 766,00
4,8%
148 908,00
11,3%
203 344,00
36,6%
Aktywa 3 863 077,00 4 109 581,00
6,4%
4 236 757,00
3,1%
4 788 372,00
13,0%
Kapitał własny 974 498,00 1 131 468,00
16,1%
1 216 232,00
7,5%
1 346 509,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,06 4,71
16,1%
5,07
7,5%
5,61
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,72
28,5%
0,30
-58,8%
-0,37
---