info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:46
kontakt
BORYSZEW
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 445 961,00 1 512 908,00
4,6%
1 540 902,00
1,9%
1 382 688,00
-10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 415,00 97 438,00
105,5%
74 641,00
-23,4%
30 913,00
-58,6%
Zysk (strata) brutto 2 283,00 81 328,00
3 462,3%
50 271,00
-38,2%
-174 340,00
---
Zysk (strata) netto 3 707,00 84 504,00
2 179,6%
44 720,00
-47,1%
-173 789,00
---
Amortyzacja 25 861,00 29 882,00
15,5%
33 047,00
10,6%
43 295,00
31,0%
Aktywa 1 588 792,00 1 761 873,00
10,9%
1 859 010,00
5,5%
1 636 337,00
-12,0%
Kapitał własny 567 747,00 614 353,00
8,2%
607 723,00
-1,1%
429 330,00
-29,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,56
8,2%
2,53
-1,1%
1,79
-29,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,35
2 246,7%
0,19
-47,2%
-0,72
---