info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 22:53
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 343 697,00 325 453,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 956,00 26 423,00
76,7%
Zysk (strata) brutto 7 889,00 31 781,00
302,9%
Zysk (strata) netto 6 321,00 26 133,00
313,4%
Amortyzacja 10 554,00 10 673,00
1,1%
Aktywa 1 855 190,00 1 904 569,00
2,7%
Kapitał własny 626 593,00 649 685,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,61 2,71
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,11
319,2%