info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 07:14
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 341 532,00 301 534,00
-11,7%
164 486,00
-45,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33 183,00 20 759,00
---
18 189,00
-12,4%
Zysk (strata) brutto -231 528,00 21 773,00
---
22 423,00
3,0%
Zysk (strata) netto -222 128,00 18 095,00
---
16 815,00
-7,1%
Amortyzacja 11 426,00 10 859,00
-5,0%
10 816,00
-0,4%
Aktywa 1 636 337,00 1 693 548,00
3,5%
1 743 980,00
3,0%
Kapitał własny 429 330,00 447 024,00
4,1%
458 026,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,86
4,1%
1,91
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,93 0,08
---
0,07
-6,7%