info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:41
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 164 486,00 274 204,00
66,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 189,00 14 153,00
-22,2%
Zysk (strata) brutto 22 423,00 16 667,00
-25,7%
Zysk (strata) netto 16 815,00 15 560,00
-7,5%
Amortyzacja 10 816,00 11 012,00
1,8%
Aktywa 1 743 980,00 1 809 075,00
3,7%
Kapitał własny 458 026,00 473 227,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,91 1,97
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-7,1%