info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 22:06
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 367 731,00 359 503,00
-2,2%
372 006,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 756,00 -5 862,00
---
22 717,00
---
Zysk (strata) brutto 16 031,00 -25 161,00
---
17 518,00
---
Zysk (strata) netto 17 459,00 -23 476,00
---
15 885,00
---
Amortyzacja 8 067,00 8 485,00
5,2%
10 642,00
25,4%
Aktywa 1 868 593,00 1 859 010,00
-0,5%
1 927 574,00
3,7%
Kapitał własny 650 420,00 607 723,00
-6,6%
618 023,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,71 2,53
-6,6%
2,58
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,10
---
0,07
---