info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 18:44
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64 407,00 67 324,00
4,5%
61 691,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 4 676,00
---
1 912,00
-59,1%
Zysk (strata) brutto -352,00 4 450,00
---
1 750,00
-60,7%
Zysk (strata) netto -212,00 3 425,00
---
1 430,00
-58,2%
Amortyzacja 195,00 197,00
1,0%
190,00
-3,6%
Aktywa 132 507,00 127 882,00
-3,5%
136 337,00
6,6%
Kapitał własny 28 995,00 32 420,00
11,8%
33 850,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,70
11,8%
0,73
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,07
---
0,03
-58,1%