info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:34
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 531,00 39 677,00
-18,2%
56 991,00
43,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 689,00 363,00
-78,5%
2 708,00
646,0%
Zysk (strata) brutto 2 004,00 -150,00
---
2 421,00
---
Zysk (strata) netto 676,00 -190,00
---
-375,00
---
Amortyzacja 63,00 63,00
0,0%
73,00
15,9%
Aktywa 111 547,00 112 618,00
1,0%
128 428,00
14,0%
Kapitał własny 28 130,00 27 940,00
-0,7%
27 565,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,61
-0,7%
0,60
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,01
---