info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 13:33
kontakt
CITYSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 64 118,00
Kapitał własny 34 037,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00