info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 10:20
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 696,00 44 808,00
-56,8%
32 664,00
-27,1%
57 507,00
76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 024,00 -62,00
---
-3 090,00
---
5 571,00
---
Zysk (strata) brutto 25 004,00 -3 129,00
---
-1 752,00
---
5 343,00
---
Zysk (strata) netto 22 621,00 -2 584,00
---
-1 382,00
---
4 255,00
---
Amortyzacja 7 471,00 6 691,00
-10,4%
7 275,00
8,7%
5 871,00
-19,3%
Aktywa 259 393,00 269 482,00
3,9%
272 747,00
1,2%
286 909,00
5,2%
Kapitał własny 149 885,00 147 682,00
-1,5%
146 451,00
-0,8%
150 836,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,24 8,12
-1,5%
8,04
-1,1%
8,28
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 -0,14
---
-0,08
---
0,23
---