info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 15:16
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 501,00 44 505,00
-57,0%
32 742,00
-26,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 184,00 34,00
-99,8%
-9 052,00
---
Zysk (strata) brutto 25 140,00 -2 685,00
---
-7 876,00
---
Zysk (strata) netto 22 664,00 -2 171,00
---
-6 383,00
---
Amortyzacja 7 808,00 6 993,00
-10,4%
7 437,00
6,3%
Aktywa 319 229,00 329 422,00
3,2%
323 251,00
-1,9%
Kapitał własny 199 062,00 197 356,00
-0,9%
191 095,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,95 10,86
-0,9%
10,49
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 -0,12
---
-0,35
---