info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 19:59
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72,00 78,00
8,3%
74,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 392,00 -11 331,00
---
-22 343,00
---
Zysk (strata) brutto -10 460,00 -11 607,00
---
-22 446,00
---
Zysk (strata) netto -8 565,00 -9 725,00
---
-12 549,00
---
Amortyzacja 87,00 84,00
-3,4%
86,00
2,4%
Aktywa 115 107,00 103 775,00
-9,8%
82 570,00
-20,4%
Kapitał własny 101 739,00 92 014,00
-9,6%
75 529,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,69 11,48
-9,6%
9,42
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,07 -1,21
---
-1,56
---