info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 07:17
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78,00 74,00
-5,1%
76,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 331,00 -22 343,00
---
-1 379,00
---
Zysk (strata) brutto -11 607,00 -22 446,00
---
-1 574,00
---
Zysk (strata) netto -9 725,00 -12 549,00
---
-7 044,00
---
Amortyzacja 84,00 86,00
2,4%
84,00
-2,3%
Aktywa 103 775,00 82 570,00
-20,4%
84 097,00
1,8%
Kapitał własny 92 014,00 75 529,00
-17,9%
74 217,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,48 9,42
-17,9%
8,64
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,21 -1,56
---
-0,82
---