info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.23, godz. 11:33
kontakt
SPAC1
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00
Zysk (strata) brutto -12,00
Zysk (strata) netto -12,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1,00
Kapitał własny -884,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00