info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 11:11
kontakt
SPAC1
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 -12,00
---
Zysk (strata) brutto -15,00 -12,00
---
Zysk (strata) netto -15,00 -12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2,00 1,00
-50,0%
Kapitał własny -872,00 -884,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---